top of page

SACRED. geometry

date. 2018

​technology. computational art

tutor JIANG Yutong

participants YE Miaoyang, XU Qian, WANG Yuhan

bottom of page