top of page

CARBON-FIBERfurniture 2.0

date. 2020 summer

technology. carbon-fiber weaving with robotic arms

tutor​LAI Guanting, LIANG Zhe

participants. ​REN Yicheng, CHEN Ziyue, ZHANG Dong, HE Wei,

YI Yinghe, WAN Zijian

bottom of page