top of page

CARBON-FIBERfurniture 2.0

date. 2020 fall

technology. carbon-fiber weaving with robotic arms

tutor​LAI Guanting, LIANG Zhe

participants. ​(group A) ZHANG Zhijiao, MA Yifan; (group B) WANG Yulin, XUE Minran, (group C) SHI Kaiyu, TANG Ming; (group D) PAN Jiaqing

bottom of page