top of page

RETRO. avant-grade

date. 2021

technology. 3D printed clay with computational design / Arduino programming

tutor​Evan Tsai, CHEN Rongsheng, LI Qiyao

participantsZHAI Yuanhao, WANG Yifan, HE Chenming, CHEN Zhishen

bottom of page