top of page

FIRE & CONCRETE

date. 2019

technology. outdoor casted concrete fireplace with textile mold

tutor. ​Evan Tsai, LI Ce

participants​LIAO Junyi, CAO Qingning, GUO Yuchen,

WU Wanling, ZHOU Xinyan, ZHENG Zifei, XU Zhiyan, CAO Xiaoyu, LI Cong, GUO Yefei

bottom of page